Referenser

Grand Hôtel

Uppdragsbeskrivning: Renovering av befintligt putsfasad på Grand Hôtel.

Adress: Stallgatan 4, Blasieholmsgatan 7

Kommun: Stockholm

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Slutfört: 2018

Brf. Doktorn

P-NR: P4157

Uppdragsbeskrivning:

STARK Fasadrenovering anlitades under 2015 för att utföra hel omgjutning alternativt lokal lagning av föreningens balkonger.

Omfattning:

Antal balkonger: 137 st

Adress: Doktor Widerströms Gata 2-50

Kommun: Stockholm

Balkonger: Renovering

Byggår: 1953

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2015

Brf. Ekudden

Uppdragsbeskrivning:

STARK anlitades av brf. Ekudden för tilläggsisolering och omputs av föreningens två fastigheter samt renovering av balkonger.

Omfattning:

Föreningen består av ett höghus samt ett låghus.

14 000 kvm fasadyta.

193 st balkonger.

Adress: Ekuddsvägen 23

Kommun: Nacka

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – tilläggsisolering

Balkonger: Renovering

Ställning: Fast ställning och Arbetsplatform

Byggår: 1963-1965

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 10-20 MSEK

Slutfört: 2015

Bildresultat för södersjukhuset

 

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick 2008, av Landstingsägda Locum AB, uppdraget att energieffektivisera och restaurera en av Stockholms mest klassiska funkisbyggnader, Södersjukhuset.

25000 kvm fasad har putsats och isolerats. 2600 fönster ubytta till moderna energifönster. En effektivisering motsvarande årsförbrukningen för 75 villor.

Taken till innergårdarna har utförts växtbeklädda, sk sedumtak. Dessa bidrar till miljön på flera sätt. Inte minst för alla patienter, personal och besökare, i form av vacker grönska.

Omfattning:

Fasader, fönster, ombyggnad tak och takkrön, sedumtak (växtbeklädda tak), fläktrumsombyggnad samt ut- och ombyggnad av burspråk innefattande installationer (vent, el, vvs) samt smide-, plåt-, mark-, måleri-, och brandskyddsarbeten.

 

Adress: Sjukhusbacken 10, Stockholm

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – tilläggsisolering

Tak: Renovering

Fönster: Utbyte

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1944

Kulturhistorisk klassificering: Gul

Entrepenadsumma intervall: 20 och uppåt

Slutfört: 2012